A1

Phiên dịch cabin là hình thức phiên dịch khó nhất, được nhiều người coi là “đỉnh cao của phiên ...

Đăng ký

A2

Giáo trình sử dụng chính: Schritte plus 3,4 – Đây được xem là Giáo trình mới nhất, được soạn thảo ...

Đăng ký

B1

Giáo trình sử dụng chính: Schritte plus 5,6 – Đây được xem là Giáo trình mới nhất, được soạn thảo ...

Đăng ký

LUYỆN THI

Chương trình luyện thi được thiết kế theo đúng cấu trúc đề thi thật. Học viên được ôn tập lại toàn ...

Đăng ký

AUPAIR ĐỨC

Với mục đích nâng cao chất lượng của Aupair cũng như giúp các bạn tự tin hơn khi hòa nhập với môi ...

Đăng ký
Thong ke

Form đăng ký khóa học